Sentrum Helse, Moss AMFI, Etasje 3, Storgata 41, 1530 Moss
Tel: 458 50 013
katrinelb@me.com

Tjenester

Katrine Lindenhoff-Bø I Medlem i Norsk Kiropraktorforening (NKF) I Kiropraktor i Moss I Etasje 3, AMFI Moss

Kiropraktisk Behandling

I Norge er kiropraktikk en veletablert behandlingsform. Pasienten får automatisk dekket en del av behandlingskostnadene, og betaler kun en egenandel. Ved behov kan jeg sykemelde pasienten opptil 12 uker, rekvirere røntgen, CT og MR-bilder, og henvise til legespesialist.

I tillegg til kiropraktisk behandling legges det vekt på massasje, tørrnåler, tøyeøvelser og treningsøvelser. Mer info om kiropraktikk finner du på: www.kiropraktikk.no og www.helsenorge.no

TRE

Jeg er også sertifisert innen Trauma Releasing Exercises (TRE – Level 2 instruktør), og holder grupper og individuell veiledning innen dette. TRE er en metode som løser spenninger i kroppen. Metoden er kroppsorientert, lett å lære og egner seg godt til bruk på egenhånd. For mer informasjon om TRE: https://traumaprevention.com 

SEP

I tillegg har jeg utdannelse innen Somatic Experiencing og er Practitioner (SEP), denne utdannelsen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Somatic Experiencing er en metode som gjenoppretter kroppslig og psykisk balanse etter traumatiske hendelser.For mer informasjon om SE: https://traumeheling.no 

Arbeidsplassvurdering

Jeg utfører arbeidsplassvurdering med tilretteleggelse av arbeidsplassen, med hensyn til muligheter og begrensninger i arbeidsmiljøet for forebygging av belastningslidelser.

Foredrag og kurs

Jeg holder foredrag og kurs for privatpersoner og bedrifter. Følg med på Facebook – Kiropraktor Konsept Helse om kurs: https://www.facebook.com/kiropraktorkatrine

Yoga

Jeg er sertifisert MediYoga instruktør og holder mange kurs ukentlig. For nærmere info om MediYoga https://mediyoga.com

Bemer Mikro-sirkulasjonsterapi

Mange års forskning på effekten av pulserende magnetfelt (PEMF) på blodets sirkulasjon har re- sultert i Bemer-terapi, også kalt fysikalsk vaskulær terapi. Dette benyttes på mengder av klinikker i Europa, sportsklubber, eldresentre og egenbe- handling. Les mer her: https://konsepthelse.no/Konsepthelse_A4_4s_x100.pdf